Hälsa / Träning Privatekonomi
Publicerat: 2018-01-05

Spaning

Livet är bättre nu enligt AMFs pensionärskunder

Livet är bättre nu enligt AMFs pensionärskunder

För många verkar livet dessutom ha blivit markant bättre sedan de gått i pension – andelen som är mycket nöjda med livet ökar från strax under 30 procent innan pension till nästan 50 procent bland dem som är pensionärer. Det visar en undersökning bland nästan 17 000 av AMFs pensionärskunder. Hela 93 procent uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med livet som pensionär.
När AMF frågade sina kunder som är pensionärer om varför de är nöjda var de främsta skälen att de hinner njuta mer av vardagen, att vardagen är mindre stressig samt att de har god hälsa. Bland de som inte är nöjda med pensionärslivet är dålig ekonomi/ oro för ekonomin den absolut vanligaste orsaken. För en av tio bottnar missnöjet i en sviktande hälsa.
Att pensionerna ökar generellt nästa år har fyra av tio tillfrågade i AMFs undersökning koll på. Det är vanligare att män tror på höjd pension för 2018 än att kvinnor gör det. Var tredje tillfrågad tror att deras pension kommer att bli oförändrad. Nästan alla anser sig ha god eller mycket god uppfattning om hur mycket de får i pension varje månad. På frågan om pensionen räcker till är bilden däremot splittrad. Drygt en av tre tycker att den räcker men nästan var fjärde svarar att den inte alls gör det. Däremellan finns en stor grupp som svarar att de måste tänka sig för ibland.
Undersökningen skickades per e-post till AMF-kunder som får pensionsutbetalning och är 55 år äldre. Totalt 16 813 personer svarade (varav 60 procent män och 40 procent kvinnor) vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 22 procent.
Läs mer här: http://mb.cision.com/Public/1040/2423634/851c7bc21a949146.pdf