Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-06-07

Spaning

Pilotprojekt i Skåne kring att betala med ansiktet

Pilotprojekt i Skåne kring att betala med ansiktet

Freja eID Group kommer delta i ett pilotprojekt för att skapa en lösning där individer ska kunna använda sitt ansikte som verifiering vid en elektronisk betalning. Projektet drivs av Funktionsrätt Skåne som var en av fyra vinnare i Post och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Betaltjänster för alla. Allt fler betalningar blir digitala och för de som har förmåga att hantera de digitala verktygen innebär det att livet underlättas. För de som inte kan eller får hantera dessa verktyg blir effekten den motsatta; i takt med teknikutvecklingen försvinner också möjligheten att betala med kontanter och då hamnar stora grupper utanför. Det aktuella projektet syftar till att lösa detta genom att en användare kan verifiera en digital betalning med sitt ansikte, oavsett plattform. Projektet drivs av Funktionsrätt Skåne i samarbete med Nordic Accessibility Group/Begripsam och Freja eID Group.
 
Källa: https://funktionsrattskane.se/vi-har-vunnit-stor-innovationstavling/
 
Bild: Press Freja eID