Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2016-08-17

Spaning

Snart 10 miljoner

Snart 10 miljoner

Vid halvårsskiftet 2016 uppgick Sveriges folkmängd till 9 906 331 personer, av dessa var 4 943 692 kvinnor och 4 962 639 män enligt ny statistik från SCB. Det är ökning på drygt 55 000 personer sedan årsskiftet och i nio av tio kommuner ökade befolkningen. Folkökningen berodde främst på att invandringen var betydligt högre än utvandringen. Jämfört med första halvåret 2015 ökade invandringen och utvandringen minskade. Vi kan även notera att den inhemska befolkningstillväxten är positiv. Främst gällde det storstäderna, i Stockholm föddes 3 720 fler än det dog, vilket var mer än dubbelt som många som antalet döda. De övergripande trenderna är tydliga, vi närmar oss raskt 10 miljoner invånare och tillväxten sker främst i storstadsregionerna.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Behallare-for-Press/407460/