Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2024-03-20

Spaning

Pluskommissionen ska motverka ålderismen

Pluskommissionen ska motverka ålderismen

Nu lanseras Pluskommissionen – ett initiativ för att få en mer positiv syn på livserfarenhet och bättre tillvarata all outnyttjad kompetens. I en Demoskopundersökning som kommissionen låtit göra anser 85% av svenska folket att det går en tydlig åldersgräns redan vid 50 år för när man inte längre är attraktiv på arbetsmarknaden. Trots det bedömda ointresset från arbetsgivarna uppger en majoritet att de vill jobba så länge de kan, även efter uppnådd pensionsålder. I Demoskopundersökningen anser 9 av 10 att man är som allra minst attraktiv på arbetsmarknaden efter fyllda 60 och det finns ingen skillnad i bedömningen mellan olika åldersgrupper. 6 av 10 vill helt avskaffa pensionsåldern.

Över 2,2 miljoner svenskar är idag 65+. Attityderna till seniorer är inte bara en arbetsmarknadsfråga utan också en demokratifråga. I Sveriges riksdag finns idag 10 ledamöter som är 65+. Inget statsråd i regeringen är över 65. Pluskommissionen vill öka möjligheterna för den som är 65+ att verka på arbetsmarknaden och som demokratisk företrädare. Målet är att skapa plusvärden för både samhälle företag och individer.

 

Källa: www.pluskommissionen.se

 

Bild: Depositphotos