Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2023-03-10

Spaning

8 av 10 storföretag uppger inte sina utsläppsmål

8 av 10 storföretag uppger inte sina utsläppsmål

Ny forskning från Tata Consultancy Services (TCS) och Microsoft visar att en klar majoritet (84%) av de stora företagen ännu inte har satt upp eller offentliggjort vetenskapliga mål för att minska utsläpp från sina försörjningskedjor. Samtidigt har endast 11% av företagen offentliggjort vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen i sina försörjningskedjor. TCS och Microsoft analyserade offentliga data från globala företag med en sammanlagd omsättning på 10 biljoner dollar för att ta fram rapporten om företags hållbarhet, Decarbonization: The Missing Link to Net Zero. Syftet med undersökningen var att utvärdera hur företagen använder data från sina försörjningskedjor för att nå nettonollutsläpp. Undersökningen visar bland annat att de flesta företag kämpar för att validera sina data och noggrant mäta sitt arbete för att minska koldioxidutsläppen. Den belyser vidare vikten av regelbundet engagemang med det större ekosystemet, inklusive kunder, leverantörer och andra intressenter, för att förbättra transparensen i försörjningskedjan och minska klimatavtrycket.

 

Källa: https://www.tcs.com/what-we-do/services/cloud/microsoft/white-paper/supply-chain-decarbonization-missing-link-net-zero

 

Bild: Press Tata