Värderingar
Publicerat: 2019-04-12

Spaning

Politisk polarisering ökar

Politisk polarisering ökar

Den politiska mitten minskar och Allianspartiernas positioner glider isär. Det visar de första resultaten från den nationella SOM-undersökningen 2018. SOM-institutets analys visar att svenska partisystemet är inne i en dramatisk förändring, där inte bara de tidigare allianspartierna glider isär utan också väljarnas uppfattning om avståndet mellan dessa – och att den politiska mitten därigenom minskar. Resultaten från SOM-undersökningen 2018 tyder också på att de politiska partierna håller på att absorbera de åsiktsdimensioner som annars skär partisystemet på tvärs (den så kallade kulturella dimensionen).
För första gången har svenskarnas inställning till en obligatorisk vaccination av alla barn undersökts. Stödet för en obligatorisk vaccinering är högt. Tre av fyra svenskar är positiva till en obligatorisk vaccinering.
Det finns en stabil trend i förtroendet för radio och TV (56 procent har högt eller ganska högt förtroende) och dagspress (33 procent har högt eller ganska högt förtroende). Samtidigt ökar skillnaderna i förtroendet för medier beroende på ideologisk inställning: I den nationella SOM-undersökningen 2018 har också förtroendet för specifikt nyhetsmedier undersökts. 80 procent har mycket eller ganska stort förtroende för våra nyhetsmedier. Lika många, åtta av tio, anser också att nyheter i allmänhet är tillförlitliga.
 
Källa: https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj//som-seminariet-2019--hogt-fortroende--starkt-eu-stod-och-en-minskad-politisk-mitt-.cid1624723