Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2024-05-20

Spaning

Handels satsar på lycka och välmående

Handels satsar på lycka och välmående

Handelshögskolan i Stockholm kommer i höst att för första gången hålla en intensivkurs i lycka och välmående för alla nya studenter på kandidatprogrammen vid lärosätets kursgård utanför Sigtuna. Till grund för kursen ligger högskolans mest populära valbara kurs, med fokus på lycka och välmående, som hålls av Micael Dahlen. De totalt 360 studenterna kommer delas upp i fyra grupper som tillbringar 24 timmar vardera på kursgården. Syftet är att sätta tonen för de kommande tre åren vid Handelshögskolan.

Studenterna kommer få sätta sina studier i ett större sammanhang och vrida och vända på perspektiven både utifrån sina egna liv, människorna omkring dem och världen vi lever i. Hur kan de bli hållbara människor som är delar av och bidrar till vad ekonomi i grunden handlar om – välfärd, välmående och lycka?

 

Källa: https://www.hhs.se/sv/om-oss/news/sse/2024/lycka-pa-schemat-for-alla-nya-handelsstudenter/

 

Bild: Depositphotos