Arbetsliv
Publicerat: 2021-02-09

Spaning

Positivt med hemarbete under pandemin

Positivt med hemarbete under pandemin

Under 2020 fick många snabbt lära sig ett nytt sätt att jobba och förhålla sig till sin arbetsplats. Och mycket av vårt nya beteende vill vi ta med oss in i framtiden, visar rapporten Svenskarna och internet 2020. Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2020 visar att andelen svenskar som arbetat hemifrån heltid har mer än tiofaldigats under pandemin, från 2 till 23 procent. Av de som har jobbat hemifrån har dessutom hela 83 procent tyckt att det har fungerat bra. Ungefär lika många, drygt åtta av tio, tycker att de har kunnat genomföra majoriteten av sina arbetsuppgifter på hemmaplan.
Ett av de nya sätten för att behålla den sociala kontakten med kollegor vid distansarbete har varit att delta i digitala after work. Undersökningen visar att 15 procent av de arbetande svenskarna under året har haft digital AW för första gången. Något annat som har genomsyrat det digitala distansarbetet är alla möten vi har online. Program som Zoom och Microsoft Teams, som förut var videoverktyg som förhållandevis få använde, har blivit vardag för de allra flesta. I Svenskarna och internet 2020 svarar nio av tio som har jobbat hemifrån att de har haft digitala videomöten under pandemin.
Men allt är inte bara positivt i spåren av det ökade hemarbetet, visar rapporten. Hela 90 procent av de som har jobbat hemma svarade i årets tredje kvartal att de tycker att de spenderar för mycket tid framför skärmen. Det är en ökning från 79 procent från årets första kvartal. Att det digitala distansarbetet har fungerat bra för de allra flesta är ändå tydligt. Inte minst för att hela 89 procent säger i rapporten att de vill fortsätta att arbeta hemifrån även efter pandemin. Bara inte fullt ut.
Källa: https://internetstiftelsen.se/nyheter/hemarbetarna-vill-fortsatta-att-jobba-pa-distans-men-inte-hela-tiden/
 
Bild: Depositphoto