Arbetsliv Hälsa / Träning Hem / Boende
Publicerat: 2021-04-13

Spaning

AI-studie över hur anställda upplever hemarbete

AI-studie över hur anställda upplever hemarbete

Fastighetsbolaget Wihlborgs har tillsammans med Navet och Quilt AI gjort studien ”Kontorsmarknad i förändring”. Resultatet visar en tudelad bild. Många visar en positiv bild av sitt hemarbete, men samtidigt ökar sökningarna på nätet kopplat till psykosocial ohälsa, social samvaro och effektivitet. Studien baseras på stora mängder data från artiklar, Google-sökningar och inlägg i sociala medier som sedan som analyserats med hjälp av AI.
Rapporten visar att 80 procent framställer sig som positiva eller neutrala till att arbeta hemifrån och att preferensen för att arbeta hemifrån har ökat med 170 procent. Men studien av de verkliga beteendena visar också att många upplever utmaningar med hemarbete.
Sökningarna relaterat till ämnen som rör social samvaro och mänskliga kontakter har ökat med 940 procent, där man exempelvis söker tips på metoder för teambuilding på distans. Sökningar kopplade till psykisk ohälsa har ökat med drygt 100 procent.
Många upplever att de har svårt att mäta sin effektivitet och behöver hitta sätt att bättre planera sin arbetsdag. Behovet av att få bekräftelse för sitt arbete och effektivitet är stort. Sökningarna kring detta har ökat med 400 procent.
Viljan att kunna styra hur, var och när man arbetar har ökat med 25 procent samtidigt som intresset för att arbeta deltid minskar. Det visar att önskemålet av flexibilitet och kontroll över sin tid kan lösas på flera sätt.
 
Källa: www.wihlborgs.se/navetrapport
 
Bild: Depositphotos