Mat / Dryck Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-07-07

Spaning

Pris och ursprung viktigt när svensken köper mat

Pris och ursprung viktigt när svensken köper mat

En undersökning som ICA och LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, genomfört visar att Sveriges konsumenter har ett starkt engagemang för svensk mat. 73 procent av konsumenterna uppger att de medvetet brukar välja svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med motsvarande undersökning 2014 och med en procentenhet jämfört med 2019.

Undersökningen visar att lågt pris, råvarors ursprung och tillverkningsland är de viktigaste faktorerna när svenskarna väljer mat idag. Ett lågt pris har blivit en viktigare faktor jämfört med tidigare år. Nu angav 63 procent att ett lågt pris är viktigt när de väljer jämfört med 52 procent år 2019. I undersökningen framgår också att betalningsviljan när det gäller svensk mat fortsatt är hög, men tyvärr påverkats negativt. Andelen som uppger att de i är beredda att betala mer för svenska livsmedel sjönk från 82 procent 2019 till 75 procent 2023.

Övriga resultat

  • På frågan "Av vilka orsaker väljer du mat av svenskt ursprung?" uppger flest konsumenter, 72 procent, att det handlar om att "värna om svenskt lantbruk", följt av "korta transporter" (61 procent) och "bättre djurhållning" (59 procent). Varannan konsument uppger att "minskar Sveriges importberoende" och var tredje menar att "stärka svensk beredskap" ligger till grund för varför man väljer svenska livsmedel framför andra.
  • Topp fem varor som konsumenter vanligtvis försöker köpa svenskproducerade är för många typiska vardagsvaror: ägg (83 procent), mjölk (76 procent), potatis (69 procent), nötkött (66 procent) och smör (63 procent)
  • I toppen av varor som svenska konsumenter oftare skulle välja svenskodlat av om det var mer tillgängligt dominerar grönsakerna, med tomat (57 procent), broccoli (43 procent), kål (32 procent), sötpotatis (29 procent), havre (29 procent) och bönor (28 procent).

 

Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/fortsatt-starkt-engagemang-for-svensk-mat-trots-ekonomiskt-utmanande-tider?publisherId=3235738&releaseId=3357096&lang=sv

 

Bild: Depositphotos