Hälsa / Träning Mat / Dryck Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-03-05

Spaning

Produktion av kött ökar

Produktion av kött ökar

Trots att svenskar äter mindre kött för varje år som går så har produktionen av kött ökat med 3,5%. Detta tycks bero på en annan syn på köttkonsumtion där man efterfrågar lokalproducerat kött och där ekologiska och andra hållbarhetsaspekter ökar. Import av kött minskar för andra året i rad och kan vara en delförklaring den syn av kvalité på kött såväl som transportsträckor för matvaror påvekar miljön negativt.
Läs mer: https://www.nyteknik.se/miljo/kottatandet-minskar-men-produktionen-okar-6950433