Arbetsliv
Publicerat: 2019-02-05

Spaning

Rapport visar på problem med befintliga regelverk för automatiserat beslutsfattande

Rapport visar på problem med befintliga regelverk för automatiserat beslutsfattande

System för automatiserat beslutsfattande används brett i Europa men hur kontrollen sker av de algoritmer som styr beslutsfattandet skiljer sig åt markant. I rapporten “Automating Society – Taking Stock of Automated Decision-Making in the EU“utvärderar den tyska organisationen AlgorithmWatch samt Bertelsmann Stiftung för första gången olika modeller. Rapporten visar på problemen med befintliga regelverk och förespråkar europeisk samordning kring frågor om automatiserat beslutsfattande.
Rapporten visar för första gången både hur utspritt automatiserat beslutsfattande är samt hur varierande och icke-konsekvent försöken är att hantera dem i olika länder. Politiker och medborgare bör använda resultatet för att jämföra situationen i sina länder med andras och få ett kritiskt förhållningssätt till sina egna tillvägagångssätt.
 
Källa: https://algorithmwatch.org/en/automating-society/