Privatekonomi Utbildning
Publicerat: 2021-03-09

Spaning

Rekord i antalet studerande under 2020

Rekord i antalet studerande under 2020

CSN uppger att man aldrig hjälpt så många studerande som under förra året. Under 2020 fick 559 300 personer studiemedel, 56 400 fler än 2019. Antalet studerande ökade inom alla utbildningsnivåer enligt CSN. Totalt fick 394 000 studerande studiemedel på eftergymnasial nivå under 2020, 40 000 fler än 2019. Totalt fick 147 000 studerande studiemedel på gymnasial nivå, 21 000 fler än året innan. Totalt fick 32 000 studerande studiemedel på grundskolenivån, 3 000 fler 2019. Däremot minskar antalet som studerar i utlandet kraftigt eftersom situationen varit så osäker. Antalet studerande gick ner från 29 000 under 2019 till 23 000 under 2020.
 
Källa: https://www.csn.se/download/18.21271f231771a84d40c285/1614793562882/csn_arsredovisning_2020.pdf
 
Bild: Depositphotos