Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2016-02-11

Spaning

Robot - morgondagens bonde i Japan

Robot - morgondagens bonde i Japan

Kyotobaserade företaget, Spread, skall odla sallad vid en ny anläggning och har valt att ha robotar som skall vattna, sköta och skörda salladen. Odlingen skall ge 30 000 salladshuvuden per dag.
Japan har en kraftigt åldrande befolkning och brist på arbetskraft och det land i världen som i störst utsträckning använder sig av robotar.
Vad är det robotarna inte kan göra så här långt då? De kan inte så salladsfröna så det måste människor göra.