Teknik / Prylar
Publicerat: 2015-03-02

Spaning

Sandvik skapar grundplåten för bränslecellernas genombrott

Sandvik skapar grundplåten för bränslecellernas genombrott

Sandvik har utvecklat nya stålplåtar som är grundkomponent i bränslecellen. Det har länge talats om bränslecellens fördelar men inom exempelvis fordonsindustrin har inte tekniken slagit igenom i jämförelse med den laddbara elbilen. Sandvik har nu utvecklat en ny stålkomponent som kan masstillverkas. Tidigare bränsleceller har varit mycket mer krävande gällande arbetsinsats under produktionen. Sandvik hoppas nu att fordonsindustrin ser fördelarna med bränslecellstekniken i.om detta stora framsteg gällande att effektivisera tillverkningsprocessen. En bränslecell "matas" med vätgas och syre, restprodukten blir då H2O- dvs. vatten! Enligt uppgifter pågår en tankning under några minuter och räcker ca 50 mil- likvärdigt med en bensindriven bil. Jämfört med elbilen är den bränslecellsdrivna bilen överlägsen gällande dessa mått. Det som krävs gällande produktion och infrastruktur är givetvis vätgas samt olika tankningsstationer med detta bränsle. Vätgas kan utvinnas genom elektrolys av vatten- en produktion som är totalt utsläppsfri! Biltillverkare som har utvecklat bränslecellsdrivna bilar : japanska Toyota samt sydkoreanska Hyundai.
-Kan 2015 bli startåret då bränslecellen börjar slå igenom på allvar ?!
Läs mer:
http://www.smt.sandvik.com/en/fuelcells/
http://www.smt.sandvik.com/en/products/strip-steel/strip-products/coated-strip-steel/sandvik-sanergy-ht/
Biltillverkarna:
Toyota: http://www.toyota.com/fuelcell/
Hyundai: http://www.hyundai.se/showroom/show/ix35fuelcell