Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2018-01-30

Spaning

Satsningar på AI kan öka sysselsättningen med 10%

Satsningar på AI kan öka sysselsättningen med 10%

I rapporten ”Reworking the Revolution: Are you ready to compete as intelligent technology meets human ingenuity to create the future workforce”, undersöker Accenture Strategy företagsledares och anställdas inställning till och beredskap för att arbeta tillsammans med intelligent teknologi.
I studien uppger både företagsledare och anställda världen över att de tror att artificiell intelligens kan påverka såväl finansiella resultat som företagets arbetsklimat positivt. Bland företagsledarna säger 72 procent att intelligent teknologi kommer vara avgörande för att man ska kunna differentiera sig på marknaden, och 61 procent tror att andelen anställda som kommer att arbeta med AI kommer att öka under de kommande tre åren.
Bland de anställda anger drygt två tredjedelar att de tycker att det är viktigt att man ges möjlighet att utveckla sin kompetens för att arbeta med intelligent teknik. Enligt studien finns det mycket att vinna på att investera i AI. Om alla företag skulle satsa lika mycket på AI och vidareutbildning av personal som de ledande företagen på området gör, skulle sysselsättningen öka med 10 procent och företagens intäkter öka med 38 procent till 2022. Sammanlagt skulle detta motsvara en global ökning i företagsvinster på 4 800 miljarder dollar under samma period.
Men många företag riskerar att gå miste om den potentiella tillväxtmöjligheten enligt Accenture. Trots att 54 procent av företagsledarna säger att samarbete mellan mänsklig kompetens och intelligent teknik är högt prioriterat inom det egna företaget, uppger endast 3 procent att de planerar att göra någon större ekonomisk satsning på att vidareutbilda personal inom området under de tre kommande åren. Det finns alltså ett glapp mellan viljan att implementera AI i verksamheten och de faktiska satsningarna som görs.
Läs mer: https://www.accenture.com/us-en/company-reworking-the-revolution-future-workforce
https://www.accenture.com/t20180125T024403Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-69/Accenture-Reworking-the-Revolution-Jan-2018.pdf