Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-05-25

Spaning

Seniorer upplever att de underskattas

Seniorer upplever att de underskattas

En ny Sifo-rapport från hygien- och hälsobolaget Essity bland drygt 1000 personer i åldrarna 65-92 visar att det råder en utbredd tendens att seniorer i Sverige möts av fördomar och stereotypa antaganden om deras förmågor och behov. Rapporten visar att äldre personer ofta upplever att de uppfattas som tekniskt okunniga (59%) och ha svårigheter att förstå (38%). Dessutom antas de ofta ha problem med syn och hörsel (40%) samt behöva hjälp för att hantera sin vardag (21%). En femtedel upplever att de ofta blir bemötta på ett ömkande sätt.

Trots utmaningar visar undersökningen att en imponerande majoritet av äldre människor, hela 83 procent, är nöjda med sina liv. Flertalet är nöjda med sin hälsa och 76 procent har kärlek i sina liv. Ändå är det drygt en fjärdedel av alla äldre – och då främst kvinnor – som inte känner att de lever sina liv fullt ut.

Hela 43 procent vill ha hjälp från samhället för att förbättra sitt välbefinnande. Flest (19%) vill ha hjälp att hålla sig fysiskt aktiva och 14 procent har behov av ökad social gemenskap och stöd från sin omgivning. Samma andel efterfrågar hjälp att uppnå sundare matvanor och en hälsosammare vikt och 13 procent vill hitta en större känsla av meningsfullhet i sina egna liv.

Livserfarenhet och visdom rankas som den största fördelen med att bli äldre (74%), följt av mer tid med familj och vänner (58%), tid till hobbys och fritidsintressen (56%), samt möjligheten att få barnbarn (55%). Till de största nackdelarna hör minskad ork och energi (61%) samt åldersrelaterade krämpor, smärta och stelhet (59%). Dessutom upplever nästan hälften (45%) av de äldre sämre syn och hörsel samt åldersrelaterade sjukdomar (40%).

 

Källa: www.åldersperspektivet.se

 

Bild: Press Essity