Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2023-02-10

Spaning

Tillåtande attityd till vardagsdrickande fortsätter att öka

Tillåtande attityd till vardagsdrickande fortsätter att öka

Sedan 2010 har IQ mätt svenskens attityder till berusningsdrickande. Årets undersökning visar att vi nu är mer tillåtande än någonsin. Bland annat tar färre helt avstånd från att bli berusad när barn är med nu, än när mätningarna startade. Även inställningen till vardagsdrickande har blivit mer liberal över tid.

I årets mätning är det framför allt tre frågor som sticker ut:

Färre tycker att det är fel att bli berusad när barn är med. Över tid ser vi att allt fler svarar ”mer fel än rätt”, snarare än ”helt fel” på frågan om det är rätt eller fel att bli berusad när barn är med. 2010 svarade 61 procent ”helt fel”, vilket har minskat till 50 procent i årets mätning.

Färre tycker att det är fel att dricka sig till minnesluckor. Även på frågan om att dricka så mycket att man efteråt har svårt att komma ihåg hur mycket det faktiskt blev, ser vi en tydlig minskning av de som helt tar avstånd. 2010 var det 68 procent som svarade ”helt fel”, och i år 49 procent. Detta är en tydligt pågående trend.

Mer tillåtande till alkohol på vardagslunchen. Majoriteten tycker att det är fel att dricka något glas vin eller öl till lunch på vardagar, men det är klart färre i år, än när vi först ställde frågan i Vardagsindex 2015. Vi ser en nedgång från 72 procent till 67 procent. Andelen som svarar ”helt fel” har minskat från 41 till 32 procent.

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00624/fcea5342-cc6b-445a-93d5-1ec70752577b.pdf

 

Bild: Press IQ