Arbetsliv
Publicerat: 2018-11-12

Spaning

Sex av tio planerar att jobba efter 65 år

Sex av tio planerar att jobba efter 65 år

Majoriteten av de över 55 år planerar att gå i pension före eller vid 65 års ålder. Av de som tänker jobba efter 65 år vill de flesta göra det för att det är roligt och socialt, men många också för att klara sig ekonomiskt och kunna unna sig saker som pensionär. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank.
Andelen minskar dock ju närmare 65-årsdagen man kommer. Av de mellan 58 och 60 år planerar knappt 70 procent att sluta jobba före eller vid 65 år, men sjunker till drygt 40 procent bland de äldre. Det motsatta gäller när det kommer till att jobba längre, andelen som planerar att jobba efter 67 år fördubblas från runt 10 till 20 procent.
Majoriteten som planerar att jobba efter 65 år vill göra det för att det är roligt och socialt. Men fyra av tio uppger att det handlar om att klara sig ekonomiskt eller för att kunna unna sig saker som pensionär. Fler kvinnor än män anger ekonomin som orsak till att de tänker jobba längre.
En av fyra uppger att de inte fysiskt orkar jobba efter att de fyllt 65 år. Nästan lika många orkar inte mentalt och tycker att tempot är för högt. Känslan av att inte orka minskar dock ju närmre pensionsålder man kommer.
Drygt fyra av tio som medverkade i undersökningen uppger att de upplever att arbetsgivaren är positiv till att man jobbar längre än till 65 år. Av de som är 65 år uppger nästan sju av tio att arbetsgivaren är positiv till det.
 
Källa: http://news.cision.com/se/swedbank/r/sex-av-tio-planerar-att-jobba-efter-65-ar-for-att-det-ar-roligt---men-fyra-av-tio-for-att-klara-ekon,c2667397