Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2020-01-31

Spaning

Konjunkturoro bland världens företagsledare

Konjunkturoro bland världens företagsledare

Rapporten CEO Survey 2020 från revisions- och rådgivningsföretaget PWC, baserad på svar från företagsledare i hela världen, visar på en kraftig konjunkturinbromsning i världsekonomin framöver. Samtidigt tror många av vd:arna på ökade intäkter i det egna bolaget på både kort och lång sikt.
Det som oroar globalt är ekonomisk instabilitet följt av regelbördor, handelskonflikter och de cyberhot som följer i den digitala utvecklingens spår. Undersökningen visar också att man förväntar sig stora regelförändringar framöver kring det digitala samhället och teknikjättarnas dominans. Allt fler företagsledare i världen ser även klimatfrågan som en möjlighet för att utveckla nya tjänster och produkter.
Osäkerheten som visat sig i världsekonomin under 2019 avspeglar sig även i resultatet av CEO Survey 2020. Inte sedan finanskrisen för drygt tio år sedan har världens företagsledare varit så pessimistiska. 53 procent är av åsikten att den globala tillväxten kommer att minska under det kommande året medan endast 22 procent tror på en ökning. I Sverige är den negativa bilden än mer påtaglig där hela 72 procent tror på en minskad tillväxt, vilket är en fördubbling av förra årets siffra på 34 procent. Samtidigt är det enbart 10 procent som tror på en ökning. Även i våra nordiska grannländer är pessimismen på liknande höga nivå (i genomsnitt 68 procent).
Samtidigt som det råder en negativ syn på den globala tillväxten så går många verksamheter fortfarande på högvarv. En klar majoritet av företagsledarna signalerar ett fortsatt positivt scenario när det gäller den egna verksamhetens utveckling. 73 procent av vd:arna globalt tror på ökade intäkter i det egna bolaget under det kommande året. I Sverige är optimismen på i princip samma nivå, där 72 procent ger samma svar.
 
Läs hela rapporten här: https://www.pwc.se/sv/ceo-survey-2020.html