Arbetsliv
Publicerat: 2017-11-13

Spaning

AI förenklar rekryteringsprocessen

AI förenklar rekryteringsprocessen

IT-företaget Seavus lanserar sin egenutvecklade artificiella intelligens, DoAI. AI-lösningen kan tillämpas inom både privat och offentlig sektor och kan användas inom ett flertal olika områden. Implementeringen av DoAI har redan påbörjats hos rekryteringsföretaget Jobmore och väntas frigöra cirka 15 timmar i veckan per konsultchef.
Vanligtvis tar det cirka 300 minuter för en konsultchef att screena samt rangordna ansökningar i en rekryteringsprocess medan DoAI kan identifiera och rangordna ostrukturerad data i realtid. Det innebär att samtliga ansökningar i Jobmores databas kan rankas på en sekund och ger konsultchefen direkta förslag på rätt rekryt att kontakta.
DoAI bidrar även till en demokratisering av ansökningsprocessen. Oavsett vilken tidigare erfarenhet en sökande har av att skriva CV, får de en likvärdig chans till ett arbete, utan att bli bortsorterade på grund av ofullständiga uppgifter. DoAI analyserar ostrukturerad data och kan automatisk identifiera och ranka innehållet utifrån bland annat personliga egenskaper, tidigare erfarenhet och utbildning.
Implementeringen väntas frigöra 30 procent av konsultchefernas tid.
Läs mer här: http://www.seavus.se/2017/pressmeddelande-seavus-lanserar-artificiell-intelligens-privat-och-offentlig-sektor/