Mat / Dryck
Publicerat: 2018-12-13

Spaning

Själv-försörjande på sallad

Själv-försörjande på sallad

Som en del i IKEAs hållbarhetsstrategi börjar nu arbetet mot att bli självförsörjande på sallad. Under 2019 kommer sallad att odlas i containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg i samarbete med Bonbio.
Projektet inleds med att odla sallad i högteknologiska odlingscontainrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg under ett års tid. Ambitionen är att odlingen ska ske med växtnäring som återvinns från 100 % organiskt avfall. IKEA Sveriges matavfall går redan idag till olika återvinningsanläggningar, bland annat biogasanläggningen i Helsingborg som drivs av Bonbios systerföretag OX2 Bio. Det är i den anläggningen som matavfallet förädlas till växtnäring.
Genom projektet är förhoppningen att få mer kunskap om hur den cirkulära odlingsprocessen fungerar och hur högteknologiska odlingscontainrar kan hjälpa IKEA-varuhus och andra aktörer att servera mer hållbart odlad mat. Till en början kommer salladen att serveras i varuhusens personalmatsalar, med förhoppning att under det kommande året även servera salladen i kundrestaurangerna.
På sikt hoppas Ingka-koncernen, den största franchisetagaren verksam inom IKEA-varumärket, att kunna bli självförsörjande med närodlad, cirkulär sallad och annat bladgrönt.
 
Källa: http://news.cision.com/se/bonbio/r/ikea-ska-bli-sjalvforsorjande-pa-sallad,c2698236