Mat / Dryck Privatekonomi
Publicerat: 2024-03-26

Spaning

Köttkonsumtionen minskade 2023

Köttkonsumtionen minskade 2023

Efter två år av ökningar minskade totalkonsumtionen av kött per capita med 1,7 procent 2023. Den svenska marknadsandelen för kött landade på 70 procent vilket är på samma nivå som 2022. Den totala köttproduktionen minskade med 1,4 procent samtidigt som importen och exporten minskade med 1,2 respektive 1,8 procent. Rörelserna var stora på äggmarknaden där ett större salmonellautbrott gav minskad produktion, konsumtion, export och svensk marknadsandel. Invägningen av mjölk ökade och den svenska marknadsandelen för mejeriprodukter totalt steg.

Enligt Jordbruksverket är höga matpriser den huvudsakliga förklaringen till att köttkonsumtionen minskade under 2023 – inte att vegotrenden fått ett nytt uppsving. Slutsatserna om vad som ligger bakom utvecklingen av köttkonsumtionen stödjs av Livsmedelsföretagens senaste konjunkturbrev, som visar en generell minskning av sålda volymer i dagligvaruhandeln på grund av de höga matpriserna.

En annan utveckling som påverkar efterfrågan på bland annat kött är minskat matsvinn. Naturvårdsverkets statistik för livsmedelsavfall visar att hushållen slänger allt mindre mat, vilket också leder till att vi köper mindre ”ny” mat. En orsak är att maten blivit dyrare vilket gör oss extra måna om att inte låta något förfaras.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/jordbruksverket/pressreleases/koettkonsumtionen-minskar-igen-3310979

 

Bild: Depositphotos