Resa
Publicerat: 2013-12-03

Spaning

Självkörande bilar även i Sverige

Självkörande bilar även i Sverige

Volvo följer i Googles fotspår och lanserar ett projekt med självkörande bilar, ”Drive Me”. 2017 kommer 100 kunder att delta i projektet genom att använda 100 självkörande Volvobilar på utvalda allmänna vägar i och omkring Göteborg. Projektet inleds redan 2014 med en gemensam utvärdering och utveckling av testfordon. Bilarna är kommande Volvo-modeller som utvecklas på företagets nya arkitektur SPA (Scalable Product Architecture). Den första SPA-modellen är den nya Volvo XC90, som introduceras under 2014. Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på ca 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg – flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer.
Projektet är ett samarbete mellan Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. ”Drive Me” stöds av den svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet. I projektet ingår även helautomatisk parkering utan förare i bilen. Detta gör det möjligt för föraren att lämna ifrån sig bilen vid ingången till parkeringen medan fordonet hittar en ledig plats och parkerar själv.
Projektet ”Drive Me” kommer att fokusera på ett antal områden, till exempel:
• Hur autonoma fordon kan ge samhälleliga och ekonomiska fördelar i form av förbättringar av trafikflöde, miljö och säkerhet.
• Infrastrukturkrav för autonom körning.
• Vilka trafiksituationer som är lämpliga för självkörande fordon.
• Kundernas förtroende för självkörande fordon.
• Hur förare i omgivningen smidigt kan interagera med en självkörande bil.
Video: http://video.se.msn.com/watch/video/sjalvkorande-volvo-testas-i-goteborg/1nkjkl92r
Läs mer: http://www.pavag.volvocars.se/innovation/varldsunikt-volvo-projekt-med-sjalvkorande-bilar/