Lägre hastighet vid övervakad körning

Lägre hastighet vid övervakad körning

En bilförsäkring som utgår från körstil och mil halverar antalet fortkörningar. Efter analys av över en miljon körda mil slås i en ny studie fast att andelen fortkörning är betydligt lägre bland de som har Paydrives försäkring än hos genomsnittsbilisten. Detta oavsett ägare, bilmärke och kön. Med betala-som-du-kör-försäkring är andelen fortkörningar 27 % vilket kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 56 %.

Enligt Trafikverkets rapport 2017:098, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, är andel trafikarbete över hastighetsgräns på det statliga vägnätet 56 %. På det kommunala vägnätet är andel trafikarbete över hastighetsgräns 33 %. Paydrives data indikerar alltså att de som har en betala-som-du-kör-försäkring håller hastigheten betydligt oftare än riksgenomsnittet oavsett vägtyp.

 

Läs mer: https://ntf.se/nyheter/2018/digital-forsakring-halverar-antalet-fortkorningar/