Resa
Publicerat: 2018-03-19

Spaning

Lägre hastighet vid övervakad körning

Lägre hastighet vid övervakad körning

En bilförsäkring som utgår från körstil och mil halverar antalet fortkörningar. Efter analys av över en miljon körda mil slås i en ny studie fast att andelen fortkörning är betydligt lägre bland de som har Paydrives försäkring än hos genomsnittsbilisten. Detta oavsett ägare, bilmärke och kön. Med betala-som-du-kör-försäkring är andelen fortkörningar 27 % vilket kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 56 %.
Enligt Trafikverkets rapport 2017:098, Analys av trafiksäkerhetsutvecklingen 2016, är andel trafikarbete över hastighetsgräns på det statliga vägnätet 56 %. På det kommunala vägnätet är andel trafikarbete över hastighetsgräns 33 %. Paydrives data indikerar alltså att de som har en betala-som-du-kör-försäkring håller hastigheten betydligt oftare än riksgenomsnittet oavsett vägtyp.
 
Läs mer: https://ntf.se/nyheter/2018/digital-forsakring-halverar-antalet-fortkorningar/