Resa
Publicerat: 2020-06-09

Spaning

Självkörande elmoped utvecklas i Sverige

Självkörande elmoped utvecklas i Sverige

Clean Motion, elfordonsbolaget som bygger ett av världens mest hållbara elfordon Zbee, kommer att utveckla en självkörande variant som är anpassad för leveranser. Utvecklingen kommer att vara en del i ett projekt delfinansierat av Trafikverket. Projektet syftar till att skapa en kunskapsbas inom affärsmodeller, leveranseffektivitet och interaktion med omgivningen. Målet är att skapa en bred tillit och acceptans för självkörande fordon i Sverige. Projektet kommer pågå i två år och genomföras tillsammans med; Aptiv, Combitech, Högskolan i Halmstad och RISE Research Institutes of Sweden.
Källa: https://cleanmotion.se/2020/06/update-on-autonomus-drive/
 
Bild: Clean Motion