Arbetsliv Hem / Boende Resa
Publicerat: 2023-05-15

Spaning

TOT-city

TOT-city

Computer Sweden har med hjälp av Telia, som har tagit fram anonymiserad och aggregerad rörelsedata från sitt mobilnät, analyserat hur många som idag åker till kontoret i storstäderna jämfört med innan pandemin. Statistiken visar tydligt att vi är i det som man ibland kallar TOT-city, dvs tisdag, onsdag och torsdagsstaden. Jämfört med innan pandemin har minskningen i resor till kontoret varit som störst när det gäller måndagar och fredagar. Där är minskningen 12%. Torsdagen är den dag som avviker minst från hur det var under en helt normal vecka i det där gamla arbetslivet när alla förväntades vara på kontoret fem dagar i veckan. Där är minskningen endast 7 procent. Veckodagsanalysen bygger på fem veckor under våren, där påskveckor och andra lediga veckor har valts bort. Rörelsedatan är från kommunerna Stockholm, Solna, Göteborg och Malmö och jämför vecka 11,12,13,17 och 18 med motsvarande veckor 2019.

 

Källa: https://computersweden.idg.se/2.2683/1.779042/har-ar-dagen-da-flest-svenskar-ar-pa-jobbet

 

Bild: Depositphotos