Shopping
Publicerat: 2020-01-31

Spaning

Skatt på plastpåsar

Skatt på plastpåsar

Sveriges Riksdag har beslutat att införa en skatt på plastbärkassar och plastpåsar. Den nya skatten är på plastbärkassar 3 kr och på de mindre genomskinliga fruktpåsarna 30 öre. Flera branschorganisationer t ex Svensk handel och Svensk dagligvaruhandel är kritikiska mot den nya punktskatten. En av punkterna i kritiken är att skatten inte är differentierad utan lika hög på de kassar som är gjorda av förnyelsebar eller återvunnen plast. Lagstiftningen träder i kraft 1 mars, men själva skatten på plastbärkassar ska börja tas ut från 1 maj 2020.
 
Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/skatt-pa-plastbarkassar_H701SkU13
 
Foto: Depositphoto