Hälsa / Träning Mode / Design
Publicerat: 2014-06-25

Spaning

Smart tröja

Smart tröja

Li Guo, doktorand vid Textilhögskolan i Borås, har tagit fram en tröja som mäter hur du andas och talar om det för din läkare. Men även träningsintresserade kan ha nytta av den senaste i raden av smarta textilier. Tröjan är framför allt tänkt för äldre personer som lider av exempelvis sömnapné, andningsuppehåll i sömnen. En sensor på bröstet och en på magen mäter hur kroppsformen ändras när man andas. Vårdpersonal kan följa andningen via en dator. Tröjan, som också ska mäta hjärtfrekvens, kommer att kunna användas i sjukvården om två till fem år. Men den går även att använda till friskvård, som ett hjälpmedel vid träning.
Läs mer här: http://www.hb.se/Textilhogskolan/Om-institutionen/Aktuellt/Nyheter/Nyhet/?NewsId=81588