Resa
Publicerat: 2021-04-22

Spaning

Snabb omställning till elbil

Snabb omställning till elbil

Övergången till elbilar går snabbare än förväntat det visar en rapport från BCG. Runt 2025 förväntas över 90 procent av alla nysålda bilar i Norden vara antingen elbilar eller hybrider, mer än en fördubbling jämfört med 41 procent 2020. Det gör att regionen är ledande inom EU, där motsvarande prognos för 2025 är 65 procent. 2026 kommer mer än hälften av alla nysålda personbilar globalt vara el eller hybrid enligt BCG:s anlays. Det är fyra år snabbare än vad tidigare beräkningar visat.
2027 förväntas den sista nyförsäljningen av en bil med enbart förbränningsmotor ha gjorts i Norden, och det är Storbritannien och Norden som tar täten i det paradigmskifte som pågår just nu. Men trots detta går omställningen inte snabbt nog för att möta Paris-avtalets mål för bilindustrin. För att exempelvis EU ska nå målen i sin Green Deal skulle det krävas att utsläppen från personbilar kapas med 90 procent till 2043, sju år tidigare än planerat.
 
Läs rapporten här: https://www.bcg.com/publications/2021/why-evs-need-to-accelerate-their-market-penetration
 
Bild: Press BCG