Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2018-12-18

Spaning

Snabbt på väg mot kontantlöst

Snabbt på väg mot kontantlöst

Trenden mot ett kontantlöst Sverige fortsätter i allt snabbare takt och nu visar rapporten ”Sverige betalar” från Insight Intelligence att trenden slagit igenom på så gott som alla marknader. Årets undersökning visar att även torghandel och loppisar, som varit två av kontanthandelns sista och starkaste fästen, också blir mer och mer digitaliserad.
I år är appar det vanligaste betalningsmedlet och hela 62 procent av de svarande föredrar att betala mobilt framför kontanter eller annat på loppis och torghandel. De mobilbaserade betalsätten röner liknande framgångar på landets parkeringsplatser, 62 procent av de tillfrågade uppger att de helst betalar sin parkering via appar.
Undersökningen visar även att en majoritet av svenskarna är övertygade om att det kontantlösa samhället är på väg. Tre av fyra svarar att de anser att Sverige är eller kommer att bli ett kontantlöst samhälle. Idag används kontanter i 18 procent av de betalningar som görs i butik och andelen minskar för varje år.
 
Källa: https://www.dn.se/ekonomi/ny-rapport-digitala-betalsatt-tar-over-loppisarna/