Media
Publicerat: 2015-09-23

Spaning

Sociala medier dominerar online

Sociala medier dominerar online

Analysföretaget ComScore har publicerat en rapport som bekräftar bilden av att sociala medier dominerar våra aktiviteter online. Undersökningen visar att sociala medier är den dominerande aktiviteten när vi är online. Enligt rapporten UK Digital Future in Focus så går 22 procent av all vår tid online (avser den europeiska marknaden) åt till sociala medier. I rapporten kan man bland annat även läsa att 36 procent av smartphoneägarna använder sin mobil när de tittar på TV.
Ladda ner rapporten här: http://www.comscore.com/Insights/Blog/2015-Europe-Digital-Future-in-Focus