Media Värderingar
Publicerat: 2013-09-05

Spaning

Sociala medier ger avtryck i språket

Sociala medier ger avtryck i språket

Brittiska Oxford Dictionary har informerat om vilka nya ord man tagit med i senaste upplagan. Bland alla nya ord märks en tydlig tendens att användandet av sociala medier börja ge avtryck i det engelska (och svenska) språket. Bland de nya orden märks t ex ”selfie” (att publicera en bild av sig själv), ”digital detox” (att avstå från internet och mobiler), ”FOMO” (Fear Of Missing Out, dvs man kan inte vara nedkopplad för då riskerar man att missa något). Lexikonet tar uppskattningsvis in omkring 1000 nya ord varje år.