Media
Publicerat: 2014-01-23

Spaning

Sociala mediernas framtid?

Sociala mediernas framtid?

Kommer de sociala mediernas popularitet att hålla i sig? Vissa ser (letar) nu tecken på att även detta är en övergående trend. Nu får t ex en studie gjord vid Princeton University stor uppmärksamhet. Studien, gjord av forskarna John Cannarella och Joshua Spechler, förutspår att Facebook kommer att ha tappat 80 procent av sina användare 2017. Som grund för sitt påstående har forskarna använt Google Trends och där analyserat användaraktiviteten på Facebook. Forskarna kom där fram till att aktiviteten i nätverket ”peakade” 2012 och har sedan dess gått ner.
Här kan dock vara viktigt att skilja på tjänsterna som sådana och enskilda företag/tjänsters framgång. Det är mycket möjligt att Facebook, av olika anledningar, inte lyckas behålla sina användare. Troligtvis kommer det dock i så fall att ersättas av andra likartade tjänster. Ungefär som när Facebook ersatte tjänster som MySpace, Lunarstorm med flera.
Läs mer här:
http://www.theguardian.com/technology/2014/jan/22/facebook-princeton-researchers-infectious-disease