Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2016-12-06

Spaning

Empati säljer

Empati säljer

Att vara inkännande och empatisk verkar vara en egenskap som även är positivt för företag. I det nyligen publicerade 2016 Empathy Index visar man på att det finns ett tydligt samband mellan företags förmåga att vara empatiska och ekonomisk framgång. I undersökningen har man mätt företagens empatiska förmåga genom en panelundersökning samt analyserat 2 miljoner tweets som handlat om företagen. Analysen visar att de mest empatiska företagen ökade sitt värde mer än dubbelt så mycket jämfört med de minst empatiska. De mest empatiska företagen kunde också uppvisa förbättrat resultat med mer än 50% jämfört med de ”oempatiska” företagen. I undersökningen ansågs Facebook vara det mest empatiska företaget.
Läs mer här: https://hbr.org/2016/12/the-most-and-least-empathetic-companies-2016
http://theempathybusiness.co.uk/empathy-brand-index/