Media Reklam
Publicerat: 2018-04-16

Spaning

Social-demokraterna visar Facebook-annonser öppet

Social-demokraterna visar Facebook-annonser öppet

Socialdemokraterna lanserar en sida som automatiskt visar upp alla Facebook-annonser i ett digitalt arkiv. Alla Facebook-annonser finns tillgängliga på webbplatsen.
På sidan www.sannonser.se finns alla annonser, i sina olika versioner, som Socialdemokraterna publicerat på Facebook sedan januari och framåt. Webbplatsen fylls automatiskt på med nya annonser så snart de börjar visas på Facebook eller Instagram.
Vid riktad Facebook-annonsering ser endast den utvalda målgruppen annonserna. Alla annonser visas därför inte för alla målgrupper, eftersom det helt enkelt är mer relevant för exempelvis barnfamiljer med höjt barnbidrag än för andra grupper. Med sannonser.se blir det dock möjligt för dem som är intresserade att se alla annonser.
Se mer: www.sannonser.se