Hem / Boende Privatekonomi Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-12-08

Spaning

Solceller fortsätter öka visar elektrifieringsrapport

Solceller fortsätter öka visar elektrifieringsrapport

Konjunkturnedgången och de höga energipriserna ger ett tydligt avtryck i elanvändningen, visar E.ONs elektrifieringsrapport. I E.ONs elnät fortsatte dock installationerna av solceller att öka, till och med i ännu högre takt än tidigare. I september anslöts för första gången mer än 1 500 solcellsanläggningar på en månad till E.ONs elnät.

Anslutningarna av solceller accelererar. Varje halvår tillkommer nu 100 MW i E.ONs elnät, vilket är betydligt större ökningstakt än 2020 och 2021. Redan till sommaren kommer den anslutna effekten i solcellsanläggningar överstiga storleken av en reaktor i det nedlagda Barsebäcksverket.

Elektrifieringsrapporten visar att elsparande har blivit en folkrörelse i spåren av de höga energipriserna. Under hösten minskade elleveranserna till hushåll och mindre företag via E.ONs elnät med 15 procent. Men de sämre tiderna har också bidragit till att fler elkunder byter till en lägre säkringsstorlek. Nedsäkring innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen i hushållets elnät. Fördelen med att säkra ned är att den fasta avgiften för elabonnemanget blir lägre. Fram till våren 2022 rådde ett högkonjunkturmönster med fler uppsäkringar än nedsäkringar, men under sommaren ändrades den bilden och under hösten har nedsäkringstrenden förstärkts.

 

Källa: https://www.eon.se/om-e-on/kapacitetsbristen/elektrifiering

 

Bild: Press E.on