Media Värderingar
Publicerat: 2017-04-27

Spaning

SOM–undersökningen visar på fortsatt förtroende för media

SOM–undersökningen visar på fortsatt förtroende för media

Resultatet av den nationella SOM-undersökningen 2016 har nu börjat presenteras. Undersökningen gick i höstas ut till ett urval av 20 400 personer i åldrarna 16-85 boende i Sverige. Data från undersökningen används bland annat för att generera långa tidsserier i olika åsikts- och opinionsfrågor, men också av enskilda forskningsprojekt för att kunna fördjupa sig i svenskars åsikter och vanor inom ett specifikt ämne. De första resultaten har nu presenteras och det går att ta del av dessa på institutets hemsida. Här är några av de specifika resultat som har presenterats:
- Förtroendet för innehållet i våra medier, framförallt för SVT och SR, är fortsatt högt och förhållandevis stabilt. Det är främst personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna som har ett lägre förtroende för mediers innehåll, men även dessa landar på positiva värden i förtroendebalansen.
- Förtroendet för dagspress och radio/TV som samhällsinstitutioner har dock sjunkit sedan 2010 för framförallt i grupperna ungdomar och personer som står till höger i politiken.
- Immigration/integration är inte riktigt lika högt upp på svenskarnas dagordning som under hösten/vintern 2015, men fortsatt den mest aktuella samhällsfrågan. Det är däremot fler som anger att de är restriktiva till en ökad flyktingmottagning i Sverige. 52% av de svarande hösten 2016 anser att vi ska ta emot färre flyktingar, jämfört med 40% 2015.
Läs mer här: http://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj//resultat-fran-som-seminariet-2017.cid1440889
http://som.gu.se/publicerat/presenterat