Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2017-02-14

Spaning

Specialmat för en åldrande befolkning

Specialmat för en åldrande befolkning

Findus är med i ett internationellt forskningsprojekt med svenska och japanska forskare. Syftet är att ta fram mat och måltider som är specialanpassade för en åldrande befolkning.
Projektet är inom ramen för Findus Special Foods som har lång erfarenhet av mat för äldre. Tydligt är att mat har stor betydelse för de äldres livskvalitet och påverkar även deras behov av vård.
Man kan tänka sig en utveckling med mer individbaserad specialmat för olika grupper i samhället.
Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/findus/pressreleases/findus-i-projekt-med-japansk-forskningsgrupp-1802944?utm_campaign=Alert&utm_source=alert&utm_medium=email
Se Findus sida: https://www.findusfoodservices.se/special-foods/fakta-forskning/mat-till-aeldre/