Shopping
Publicerat: 2016-12-19

Spaning

Stadens shopping byter karaktär

Stadens shopping byter karaktär

Cityhandeln håller på att ändra karaktär. I rapporten Cityklimatet har konsultföretaget WSP på uppdrag av Fastighetsägarna mätt utvecklingen i ett 50-tal stadskärnor. Enligt rapporten är den övergripande trenden att restauranger, hotell, dagligvaruhandeln och övrig service går framåt. Det är istället sällanköpshandeln som tappar. Enligt WSP är det här en utveckling som återspeglar flera olika trender. Dagligvaruhandelns tillväxt beror till stor del på att det idag bor fler människor i stadskärnorna. Man menar också att ökningen för restauranger troligtvis beror på samma trend plus att vi konsumenter har blivit allt mer benägna att göra restaurangbesök. Mycket tyder på att den pågående utvecklingen kommer att fortsätta då befolkningsutvecklingen är relativt god för mellanstora och större städer. I kombination med att konsumenterna även fortsättningsvis bedöms lägga mer pengar på restaurangbesök och att e-handeln fortsätter att utmana sällanköpshandeln så kommer omstruktureringen att fortsätta .
Exempel på cityklimatsrapporter kan t ex laddas ner från Fastighetsägarna Syds hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/syd/aktuellt/rapporter/cityklimatet_syd