Arbetsliv Mat / Dryck
Publicerat: 2016-08-29

Spaning

Stadsbruk av grönsaker

Stadsbruk av grönsaker

Stadsbruk, att odla grönsaker kommersiellt i staden, är ett projekt som drivits i två år. Fyra städer har deltagit, Stockholm, Göteborg, Kristianstad och Malmö.
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet har nu gjort en utvärdering av verksamheten. Den visar på positiva effekter såsom att det skapats fler arbetstillfällen och att utbudet av ekologiska produkter har ökat. Dock förefaller det vara svårt att livnära sig på enbart stadsodlingen, man behöver komplettera med något mer för att få det att gå runt.
Sannolikt kommer vi att få ser mer stadsodlingar i svenska städer framöver. Man kan nog tänka sig även andra områden med närproducerade verksamheter.
Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/inrikes/nyskordade-gronsaker-mitt-i-staden