Värderingar
Publicerat: 2023-05-26

Spaning

Stark ledare allt populärare egenskap hos politiker

Stark ledare allt populärare egenskap hos politiker

För första gången sedan år 2000 studeras i den nationella SOM-undersökningen vilka egenskaper hos rikspolitiker som väljarna bedömer som viktigast. Studien utgår från tolv olika personliga egenskaper och resultaten presenteras idag i ett förhandspublicerat bokkapitel. De nya resultaten visar att det precis som år 2000 är ärlighet och kunnighet som svenska väljare håller som viktigast. Omkring 80 procent anser att dessa egenskaper är mycket viktiga. Det har dock skett en förskjutning; det har blivit något mindre viktigt att vara ärlig och något mer viktigt att vara kunnig. Vid mätningen år 2000 var ärlig ohotad i toppen men sedan dess har andelen som anser att ärlighet är mycket viktigt minskat med fem procentenheter.

Vidare anser 57 procent att det är mycket viktigt att vara intelligent, något som inte studerades år 2000. Fjärde viktigast och ökande i betydelse sedan år 2000 är att vara en stark ledare. Det råder relativt hög samstämmighet bland svenskarna kring de viktigaste politikeregenskaperna, men kvinnor tenderar att värdera en stark ledare högre än vad män gör.

Flera personlighetsrelaterade egenskaper har blivit klart mindre viktiga för väljarna, vilket enligt studien pekr mot att svenska folket fått en mer elitistisk syn på sina valda företrädare snarare än att vilja att de ska vara folkliga. Att ha humor och vara inspirerande upplevs idag som betydligt mindre viktigt än år 2000. Dessa egenskaper har tappat med tolv respektive nio procentenheter. Att vara som vanliga människor har sjunkit mest i undersökningen, hela 16 procentenheter, från en tredjeplats i mätningen år 2000 till en sjätteplats år 2022.

Det är framför allt personer som står till vänster politiskt som ändrat uppfattning om betydelsen att vara vanlig. År 2000 var personer till vänster den grupp som tyckte det var viktigast att rikspolitiker var som vanliga människor. Idag är det tvärtom de som står till höger, och i synnerhet personer som sympatiserar med Sverigedemokraterna, som i högst utsträckning anser detta vara viktigt. Vänsterpartister och miljöpartister är idag de som i lägst utsträckning vill ha en person av folket som rikspolitiker.

Politikerns kön spelar ingen större roll enligt de svarande i undersökningen. Endast sex procent svarar att det är mycket viktigt att rikspolitikern är kvinna och detta är samma andel som år 2000. Det är dock något viktigare att politikern är en kvinna för väljare till vänster än till höger.

 

Källa: https://www.gu.se/som-institutet/resultat-och-publikationer/bocker/ovisshetens-tid

 

Bild: Press SOM-institutet