Hälsa / Träning
Publicerat: 2015-04-24

Spaning

Stillasittande

Stillasittande

En ny amerikansk undersökning genomförd av Physical Activity Council visar att stillasittande är ett fortsatt växande hälsoproblem. Enligt den senaste undersökning uppger drygt en fjärdedel(!) av alla amerikaner (över 6 år) att de mer eller mindre är helt stillasittande. Av de 104 föreslagna fysiska aktiviteterna som man kunde välja på i enkäten svarade dessa nej på samtliga! Tillsammans med allt sämre matvanor är detta en starkt bidragande orsak till det växande hälsoproblemet med allt fler överviktiga.
Läs mer här:
http://physicalactivitycouncil.com/PressRelease/
http://uk.businessinsider.com/american-inactivity-hits-highest-since-2007-2015-4?r=US