Stillasittande

En ny amerikansk undersökning genomförd av Physical Activity Council visar att stillasittande är ett fortsatt växande hälsoproblem. Enligt den senaste undersökning uppger drygt en fjärdedel(!) av alla amerikaner (över 6 år) att de mer eller mindre är helt stillasittande. Av de 104 föreslagna fysiska aktiviteterna som man kunde välja på i enkäten svarade dessa nej på samtliga! Tillsammans med allt sämre matvanor är detta en starkt bidragande orsak till det växande hälsoproblemet med allt fler överviktiga.

Läs mer här:
http://physicalactivitycouncil.com/PressRelease/
http://uk.businessinsider.com/american-inactivity-hits-highest-since-2007-2015-4?r=US