AI för att bota cancer

Svenska Elekta har inlett ett samarbete med IBM Watson Health för att erbjuda Watson for Oncology tillsammans med Elektas cancervårdslösningar. Elekta ska sälja Watson for Oncology från början av 2018 som en lösning för kliniskt beslutsstöd tillsammans med Elektas digitala cancervårdslösningar, inklusive onkologiinformationssystemet MOSAIQ®. Elekta avser att erbjuda båda lösningarna på de flesta marknaderna världen över inklusive USA, Brasilien, Indien, Australien samt vissa större europeiska och asiatiska marknader.

Watson for Oncology har utvecklats av IBM i samarbete med Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) i New York. Systemet kan sammanfatta de viktigaste medicinska attributen hos en patient och erbjuda information till onkologerna så att de kan tillhandahålla behandlingsalternativ som grundar sig på erfarenhet från MSK-onkologer. Watson for Oncology rangordnar behandlingsalternativen och länkar dem till expertgranskade studier som tagits fram och valts ut av MSK. Watson for Oncology erbjuder också en omfattande korpus av medicinsk litteratur för läkarnas övervägande, material från över 300 medicinska tidskrifter, över 200 läroböcker och närmare 15 miljoner sidor text för att ge inblick i olika behandlingsalternativ.

Läs mer: https://www.ibm.com/watson/health/oncology-and-genomics/oncology/