Shopping
Publicerat: 2021-06-10

Spaning

Stockholmarna tror på e-handel och hemleverans av mat

Stockholmarna tror på e-handel och hemleverans av mat

De starka pandemitrenderna i form av hembeställning av mat och e-handel är här för att stanna. Bland de 1 079 stockholmare som besvarat de frågor som Stockholms Handelskammare ställt via Novus uppger 35 procent att man även efter pandemin kommer beställa hem mer mat från restaurang. 32 procent tror på en återgång till läget som förelåg innan pandemin och resterande svarande har ingen bestämd uppfattning.
Mest positiva är studenter, där 53 procent tror att trenden består. Fördelat på ålder är det 18-29-åringar som är mest positiva med 44 procent som tror på fortsatt mer beställning av hemleveranser. I undersökningen framgår också att svarande med hemmaboende barn (40 procent) tror på mer hembeställning av mat i framtiden.
När det gäller e-handel så uppger hela 69 procent av de tillfrågade att man tror på ökad e-handel samtidigt som endast 11 procent tror på en återgång till läget före pandemin.
De positiva tongångarna syns i samtliga åldersgrupper, där 30-49-åringar i störst utsträckning (72 procent) ställer sig positiva. Den minst positiva gruppen är personer mellan 65 och 79 år där 64 procent tror på att trenden består.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/chamber/pressreleases/novus-stockholmarna-tror-paa-fortsatt-stark-trend-foer-e-handel-och-hemleverans-av-mat-3106123
 
Bild: Depositphotos