Utbildning
Publicerat: 2015-11-23

Spaning

Stockholmsskolor testar robotlärare

Stockholmsskolor testar robotlärare

Två skolor ska nu börja prova roboten Furhat som extraresurs. Furhat kommer att placeras på Fryshusets gymnasium och Kunskapsskolans resursskola i Hägersten. Kunskapsskolans resursskola är till för barn med särskilda behov. På Fryshuset finns klasser för elever med autism. På Fryshuset finns även elever på naturprogrammet som läser extra mycket programmering, samt en grupp nyanlända där Furhat kan användas för språkinlärning. Tanken är att se om roboten kan vara en pedagogisk tillgång i skolan – ett stöd för inlärning och ett bollplank vid läxläsningen.
Läs mer om Furhat Robotics här: http://www.furhatrobotics.com/