Arbetsliv Utbildning Värderingar
Publicerat: 2016-02-15

Spaning

50% arbetslösa inom 30 år?

50% arbetslösa inom 30 år?

Moshe Vardi, professor i datorbaserad teknik, ser mörkt på framtiden när det gäller människors plats i arbetslivet. Inom 30 år förutser han att datorer och robotar kommer kunna göra mer än hälften av alla jobb människor kan utföra idag. Han ser inte heller något sätt att stoppa utvecklingen på utan bjuder istället in till diskussion om hur utvecklingen bäst kan hanteras.
Läs mer på:
http://www.cnet.com/news/robots-could-make-half-the-world-unemployed-in-30-years-says-prof/
http://phys.org/news/2016-02-machines-job-humans.html