Shopping Värderingar
Publicerat: 2019-04-05

Spaning

Stopp för handels-plattformars ansvarsfrihet

Stopp för handels-plattformars ansvarsfrihet

Produkter som importeras och säljs inom EU måste uppfylla en mängd krav. De ska vara säkra, de får inte innehålla farliga kemikalier, skatter och tullar ska betalas etc.
Samtidigt kan konsumenter beställa varor som inte alls håller måttet från e-handelsplattformar i tredje land.
E-handelsdirektivet från år 2000 är mycket liberalt – plattformarna är juridiskt sett mellanhänder mellan två självständiga parter, säljare och köpare. Alibaba, Wish och andra tar ingen aktiv del i försäljningen. De varken köper eller producerar varor. Därför har de hittills inte behövt ta ansvar för konsumentskydd, säkerhet, momsinbetalningar, tull, ifall information är korrekt eller om produkterna som säljs är lagliga. Direktivet innehåller faktiskt ett uttryckligt förbud mot ”allmän övervakning” alltså att plattformen själv kollar om alla varor som förmedlas är tillåtna i EU.
Men nu börjar konsumentorganisationer och branschorganisationer inom handel och andra intressenter verka för att det gamla e-handelsdirektivet ska göras om.
Handelsrådet har genomfört en utredning. Rapporten Digitala handelsplatser och e-handelsplattformar ” presenterades i början av april. Rapportförfattaren, Robert Heimdahl på Cirio advokatbyrå, drar slutsatsen att tiden är mogen för en ny lagstiftning som skyddar konsumenter inom EU även vid e-handel från tredje land.