Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-01-17

Spaning

Stor ökning av cyberattacker 2022

Stor ökning av cyberattacker 2022

IT-säkerhetsföretaget Check Point Software Technologies senaste rapport visar en global ökning av antalet cyberattacker med 38 procent jämfört med 2021. De svenska siffrorna visar på en något mindre ökning på 8 procent. Ökningen kan härledas till ett ökat antal små, mer agila hackinggrupper som fokuserat på samarbetsverktyg för distansarbete och distansundervisning. Under 2022 var statliga och militära mål de mest utsatta i Sverige, med ett genomsnitt på 1440 attacker per verksamhet och vecka. Den bransch där cyberhoten har ökat mest under året är ISP:er och MSP:er (Internet Service Providers, Managed Service Providers), företag som levererar internetlösningar (ISP) eller administrerar IT-system åt andra företag (MSP). Här har cyberhoten ökat med 267 procent till i genomsnitt 927 attacker per verksamhet och vecka.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/checkpoint/pressreleases/stor-oekning-av-cyberattacker-under-2022-3227008

 

Bild: Press Check Point