Värderingar
Publicerat: 2021-05-20

Spaning

Stor osäkerhet kring hur man gör klimatnytta

Stor osäkerhet kring hur man gör klimatnytta

En stor del av svenskarna känner sig engagerade kring frågor som rör klimat, vatten och natur. Många är villiga att minska sin påverkan genom förändrade vanor men bara varannan person, 54 procent, tror att deras val i vardagen gör skillnad för klimatet. Det visar teknikkonsulten Rambolls nya rapport "Invånarnas syn på sin egen miljö- och klimatpåverkan". Varannan uppger att de saknar tillräcklig information för att kunna göra medvetna val som minskar det ekologiska fotavtrycket. Här sticker den yngsta åldersgruppen ut med närmare 70 procent som efterfrågar mer information.
 
Källa: https://se.ramboll.com/press/invanarundersokning/miljo-och-klimatpavarkan
 
Bild: Depositphotos